Nonnet Logga Ut | Ämnen | Sök
Listskötare | Registrera | Redigera Användarprofilen

Vallon- och smedsläkts-forum » Vallonsläkter » Nonnet « Föregående Nästa »

  Tråd Senaste Postare Poster Sidor Senaste Post
  Starta Nytt Ämne        

Författare Meddelande
 

Stefan Simander
Postat den Tisdagen den 26 Oktober, 1999 - 1:28:   

Noach Nonnet beklagar sig 1667 i ett brev till
Uppsala Domkapitel (serie E V 88:1) över hur hans
dotter Anna Nonnet i Hillebola fem år tidigare
1662 blivit lägrad och trolovad med Johan Anton i
hans föräldrars närvaro i Nonnets hus. Varefter
Johan Anton friat till Noach Nonnets hustrus
brorsbarn Barbro Niklasdotter istället på samma
sätt som han tidigare behandlat Anna!

Om det dessutom är samma Johan Anton som nämns av
Kjell Lindblom, så står han anklagad på tinget
22/9 1670 för ännu ett lägersmål med Älin
Andersdotter i Hillebola.
...
 

Kjell Lindblom
Postat den Tisdagen den 26 Oktober, 1999 - 10:38:   

Hej Stefan!

Jodå, det är samme häradsbetäckare Johan Anton, som lämnar landet år 1670 med ett antal kvinnohistorier bakom sig. Om den med Anna Nonnet kan man läsa i ett protokoll från Lövsta o Hållnäs häradsrätt 9/3 1666 (Uppsala läns ren. dombok nr 16 pag 711).
Den Barbro Niklasdotter du nämner i ditt inlägg är dotter till Nicolas Dandenel och hh Anna Couvreau.
Av dina uppgifter från domkapitlet ser man, att Noe Nonnets (första) hustru är syster till masmästaren Nicolas Dandenel.
Johan Anton (Anthoine) slutligen beger sig till Mannheim i Tyskland, i vars vallonska församling han gifter sig 27/6 1677 med Susanna de Lattre.

Hälsningar Kjell
 

Stefan Simander (Simson)
Postat den Torsdagen den 04 November, 1999 - 7:33:   

En rättelse. Det var Noak Nonnets hustrus
syskonebarn (kusin!?) och inte brorsbarn!

(Brev till Uppsala Domkapitel serie E V 88 :1
sidan 141): (Inkommet) 24 Jan 667. =X=Högwärdige
Fader H:r Erchiebskop. =X=Eders Faderlig
Högwördigheet, är iag wnderskrefwne förorsakat
worden tillkiänna gifwa och föredraga, huru såso
en ung person JOHAN ANTHON wijdh na(m)pn wthi
Illeboda Bruuk och Löffsta sochn, hafwer för fem
åhr sedan besoffwit och Lägrat min dotter ANNA
NONNE coh ächtenskap tillsagt, hafwer och sedan
wthi mitt Huus tillijka medh sijna Föräldras Ja,
samtychio och närwarelse henne troloffwat doch
inga gåfwor giffwit. Men sedan han thetta hafwer
giordt begynte han befrija sig medh BARBRO NICLAS
DOTTER, som ähr min HUSTRUS SYSKONEBARN och nu
Sedermehra wunnit igenom en galin och wrångwijs
Relation /:lijka som han medh min dotter alldeles
wore förlijkt:/ Consistorij tillstånd, med
Bene(m)b:te BARBRO NICLAS DOTTER wijas och j
ächtenskap inträda oacktandess att benb:te BARBRO
min dotters närskylte frencka är, och der till min
dotter eij ifrån sig skildt och förlijckt hafwer.
Ähr för den skull till Högwördige Erchiebiskopen
min tienst ödmiuka bön och begiäran honom behagade
giffwa en förbudzskrifft till Præposilum eller
Pastorem uthi Löfsta, wyrdige och wällärde H:r
MÅNS (IVARSSON LEUFSTADIUS), att bemb:te JOHAN
ANTHON icke måtte få wijas och i ächtenskap
inträda för än saken måtte bettre i Consistorio
Examinerat och förhörd warda, och han min dotter
ifrån sigh skildt och förlijkt hafwer. Her wppå
iag förwenttar Högwördige Erchiebiskopenss
gundstige swar och förblifwer. =X=Eders
Högwördigheetz wällärde H:r MÅNS (IVARSSON
LEUFSTADIUS), att bemb:te JOHAN ANTHON icke måtte
få wijas och i ächtenskap inträda för än saken
måtte bettre i Consistorio Examinerat och förhörd
warda, och han min dotter ifrån sigh skildt och
förlijkt hafwer. Her wppå iag förwenttar
Högwördige Erchiebiskopenss gundstige swar och
förblifwer. =X=Eders Högwördigheetz
tienstberedwilligaste NOACH NONNE.
.......
 

Elin
Postat den Lördagen den 14 April, 2001 - 18:47:   

Hej!

Jag har hittat en släkting som hette Catlin Nonnet hon dog 1708 i Söderfors och var gift med Claes Gilliotte. Är det någon som har stött på henne i sin forskning?

MVH

Elin
 

britt
Postat den Torsdagen den 27 December, 2001 - 20:59:   

Hej Elin!
jag har också kommit till Chatleen Nonnet
Ta kontakt med mig genom föreningen för vallonättlingar.
Hälsningar
Britt
 

Thomas Stensson
Oregistrerad gäst
Postat den Fredagen den 20 Augusti, 2010 - 14:34:   

Inlägg del 1(2)

Har hittat uppgifter om en släkt Nonnet i Frankrike som jag inte sett berörts tidigare. Från litteraturen och forskare verksamma i detta forum framkommer vad jag kan förstå följande om den svenska vallonsläkten Nonnet:

Noel Nonnet f omkr 1600 skriver kontrakt i Amsterdam 1627 och ankommer Sverige och dör i Ullfors bruk 1672. Han är möjligen gift redan före ankomsten till Sverige, men makans namn är okänt. Deras barn (som delvis troligen kan vara födda före ankomsten till Sverige) är troligen/möjligen:

* Johan Nonnet d 1682, utan känd hustru eller barn.

* Ponset Nonnet d 1693. Gift 1647 m Jacob Douhan d 1692. Barn Douhan: Maria f 1648, Johan f 1652, Noe f ca 1650-60, Catharina f ca 1655, Mårten f omkr 1658, Dotter f 1660, Susanna f 1666, Frans f ?.

* Cathleen Nonnet f 1631 d 1708 gift 1662 m Glaudius (Claes) Gelotte f ca 1630-40 d 1702-06-0X. Barn Gelotte: NN d 1662, Cathleen f omkr 1663 d 1704-11-06, NN f 1665, NN f 1666, Claes f omkr 1668-75 d 1742-06-03, Françoise (Fransa) f 1677 d 1747-03-05.

* Anna Nonnet, f 1641, d 1708-11-22.

* Anthoine (Anton) Nonnet, f ?, d 1695-03-23. Gift m NN, f ?, d 1695-04-28. Barn Nonnet: Noe f 1669, d 1717-03-18.

Även en Claudine Nonnet f ? d 1669 förekommer. Gift m Nicolas Willmot som skrev kontrakt i Liege 1632 och dör i Lövsta 1673. Barn Willmot: Johanna f 1638, Pier f ?, Matias f ?. Om Nicolas sägs att han troligen är gift före ankomsten till Sverige. Det är tveksamt om även Claudine kan vara dotter till Noel Nonnet med tanke på att Claudine får barn redan 1638 eller möjligen ännu tidigare liksom det faktum att hon och Nicolas Willmot kan ha varit gifta redan innan ankomsten till Sverige vilket innebär att hon då rimligen kom med Nicolas Willmot 1632 och inte Noel Nonnet 1627. Kan Claudine och Noel Nonnet troligare vara syskon än far och dotter? Brodern? Noel flyttar till Sverige och Claudine och Nicolas lockas göra detsamma efter några år? Rena spekulationer dock…

Forts se del 2(2)
 

Thomas Stensson
Oregistrerad gäst
Postat den Fredagen den 20 Augusti, 2010 - 14:42:   

Inlägg del 2(2)

Vid sökning på GeneaNet återfinns på 1600-talet en släkt Nonnet, Nonet i Vendrest, Seine et Marne i Frankrike en bit nordöst om Paris. En bra bit från Vallonien dock, men ändock intressant.

Anthoine Nonnet gift med Estiennette får barnen:
* Dottern Ne Nonnet, född 1611-12-16 Vendrest.
* Sonen Jean Nonnet (se nedan), född omkr 1614 Vendrest, död 1684-12-23 Vendrest.
Jean Nonnet blir gift med Catherine Bertiaux och får barnen:
* Sonen Noël Nonnet, född 1654-12-25 Vendrest.
* Sonen Henry Nonnet, född 1657-11-14 Vendrest, död 1712-02-20 Vendrest. Mer info finns.
* Sonen Henry Nonnet, född 1660-12-26 Vendrest.
* Sonen Jean Nonnet

Därtill omnämns även:

Suzanne Nonnet, född omkr 1604, död 1674-04-04 Vendrest, gift 1623-11-12 Venderst med Julien Lourdelet, född 1599-09-23 Vendrest, död 1677-08-07 Vendrest av föräldrarna Pierre Lourdelet, född omkr 1569, död 1623-05-19 Venderst och Pierrette Dubois, död efter 1601. Suzanne Nonnet och Julien Lourdelet får barnen:
* Sonen Julien Lourdelet, född omkr 1628, död 1708-01-05 Venderst.
* Dottern Marguerite Lourdelet, född 1636-06-08 Venderst.
* Dottern Marie Lourdelet, född 1639-02-17 Venderst.
* Dottern Julienne Lourdelet, född 1641-11-03 Venderst.
* Dottern Christine Lourdelet, född 1650-06-09 Venderst.

Den franska släkten Nonnet är intressant, dels för överensstämmelsen i tid med den svenska vallonsläkten Nonnet, men även för att namn som Anthoine, Noel, Johan/Jean och Susanne förekommer i båda.

Om man låter fantasin skena iväg kanske den franske Anthoine Nonet som är fader till franska Ne Nonnet och franske Jean Nonnet även kan vara far till franska Suzanne Nonnet liksom svenske Noel Nonnet (som döper sitt barn till Anthoine) och svenska Claudine Nonnet?

Vore intressant om det kunde finnas någon koppling mellan den franska och svenska vallonsläkten Nonnet. Någon som förstår sig på franska har kanske möjlighet att gräva djupare i detta eventuella samband…

Länk till franska släkten Nonnet/Nonet:

http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=ringostarr&lang=sv;pz=anthoine;nz=nonnet+nonet;ocz=0;m=N;v=Nonnet,+Nonet;t=A

Skriv Ditt Meddelande Här
Posta:
Användarnamn: Meddelande Information:
Detta är en privat meddelande area. Endast registrerade användare och listskötare kan posta meddelanden här.
Lösenord:
Alternativ: Aktivera HTML kod i meddelanden
Automatisk aktivering av URL-strängar i meddelanden
Åtgärd: