Pepin / Pipping Logga Ut | Ämnen | Sök
Listskötare | Registrera | Redigera Användarprofilen

Vallon- och smedsläkts-forum » Vallonsläkter » Pepin / Pipping « Föregående Nästa »

  Tråd Senaste Postare Poster Sidor Senaste Post
Maria PalorantaMaria06-8-07  14:32 
  Starta Nytt Ämne        

Författare Meddelande
 

Håkan Bergström
Postat den Lördagen den 29 April, 2000 - 19:01:   

Petter Pipping, g.m. Ingeborg Nilsdotter, återfinns som bälgmakare vid Kengis bruk i Norrbotten år 1655 och verkar ha anlänt i samband med att bröderna Momma (Reenstiena) köper verksamheten detta år. Kanske kommer han från Färna bruk i Västmanland där Mommorna hade anläggningar sedan tidigare och varifrån andra bruksarbetare flyttade upp till Kengis?

I mantalslängden för Torne bergslags bruk år 1667 anges Petter P. som 'fransos. Enligt Kjell Lindblom skall det finnas ett brevkoncept i Torneå stadsarkiv där det omtalas att Peters son rådmannen Johan Pippings farfar kommit 1632 från Frankrike till Sverige.

I en personförteckning för Kengis stavar en holländsk skrivare hans namn Pier Pepin ('Belgmacher') och där nämns vidare också en Jean Pepin.

Finns det någon som kan lämna upplysningar som knyter denne Peter Pipping till Färna i Västmanland eller något annat bruk i södra Sverige före 1655?
 

Kjell Lindblom
Postat den Tisdagen den 04 Juli, 2000 - 20:44:   

Hej Håkan m fl!

Som utlovat på förbundets Anbytarforum lägger jag nu ut min hittillsvarande sammanställning av de tidigaste generationerna av vallonsläkten Pepin (Pipping). Och hoppas på fortsatt komplettering eller korrigering från Er.

Kolarsläkten Pepin påträffas i Sverige mot slutet av 1630-talet. De tidigaste medlemmarna arbetar inom den sörmländska bruksbygden men söker sig under 1650-talet norrut, ända upp till Norrbotten och Kengis bruk. Därifrån tycks släkten under 1600-talets senare hälft och i början av 1700-talet sprida sig söderut längs norrlandskusten.


Tabell 1

Pier Pepin är kolare till yrket och anträffas första gången 13/2 1639 vid Nyköpingsverken. Men enligt ett brevkoncept i Torneå stadsarkiv gällande sonsonen, borgaren och rådmannen Johan Pipping, sägs dennes farfar ha kommit 1632 från Frankrike till Sverige.
En odaterad räkning (Momma-Reenstierna vol 69) berättar att
Petter Piping kom anno 1653 med sina två stycken poikar till masugn för var kolare till anno 1656.
Kontraktet skrivs 22/2 1653 i Stockholm och avser inledningsvis ett års arbete vid Kengis från 1/9 detta år.
Peter Piping avreste till Sverige med sina söner och ankom 1658 igen och arbetat widh Kengis (MR vol 70).
År 1659 saknas han och har troligen avrest.

Barn: Petter (tab 6)
Jan (tab 51)


Tabell 6

Petter Pipping, trol son till Pier (tab 1), utbildar sig till bälgmakare och arbetar vid Kengis 1657--60, i Svappavara 1661--75 och åter vid Kengis 1678--92. Redan 1657 har han hustru och en liten son och bör ha gift sig omkr 1655. Hustrun lever ännu 1684. Hennes namn skall ha varit Ingeborg Nilsdotter.

Barn: Johan (tab 11)
Nils (tab 21)


Tabell 11

Johan Pipping, son till Petter (tab 6), framträder som borgare i Torneå från 1687. Senast från 1690 är han gift och blir i början av seklet rådman. Han dör 17/2 1719 i staden. Hans hustru heter trol Sophia.

Barn: dotter i mtl 1718
Petter befallningsman i Torneå stad 1718--33 enl mtl
Hendrich i Torneå stad 1733 enl mtl


Tabell 21

Nils Pipping, son till Petter (tab 6), är f c 1665. Han blir gästgivare och är senast från 1700 gift och bosatt i Korpikylä.
Han avlider 1750 i Nedertorneå.

Barn: Johan i Nedertorneå mtl 1718
Brita f 1704 i Nedertorneå, g1 m fältväbeln Kristian Johansson Hulkow c 1721, g2 m Henrik Olofsson Niva 1739


Tabell 51

Jan Pepin, son till Pier (tab 1), blir gruvdräng vid Kopparberget i Lappmarken 1657--59. Han är då ännu ogift. År 1663 finns han vid Ludvika kronobruk som Johan Petterson Pipp. Kol.


Tabell 71

Jean Pepin är kolare vid Björnedams bruk 1644--46. Därifrån rymmer han av orsak, som framgår av domboken för Villåttinge härad 14/5 1646:
Ehn fransos wedh Biörndams bruk be:d Johan Pipping haffwer belägrat ehn pigha be:d Ingeborg Andersdotter och sedan rymbt sin koos. Dy bleff aff sagdt efter thett 14 Cap: i köpmålla balken, att emedan hoos Jacob Piätt finnas saker som honom till höra, ...
Först 1655 dyker han upp igen, nu vid Lummelunda bruk på Gotland enl brukslängden detta år (Lummelunda kyrkoräkenskaper 1621--89).
År 1658 är han vid Kengis bruk med hustru och två små söner. De stannar till 1660 för att påföljande år vara i Ludvika. I Grangärde hfl 1663 för Ludvika kronobruk antecknas kolaren G(amle) Johan Pipping och h(ustru) Antionet Pädersdotter.


Tabell 91

Philip Pipping förekommer 1681 i en memorialbok (MR 209), som omfattar bl a Färna, Trummelsberg, Bastmora m fl bruk i Västmanland. I 1685 års mtl finns Philip Pipping skriven på Björsbo i Söderbärke tillsammans med Petter och Johan Pipping. Philip är skrivare vid Iggesunds bruk 1687--88. Den 17/3 1692 är han dopvittne i Enånger.
På nyårsdagen 1694 gifter sig Bockhållaren Philip Pipping och J. Magdalena Hansdotter Hambelia i Nicolai fs i Stockholm.

-----Slut i rutan-----
 

Håkan Bergström
Postat den Tisdagen den 04 Juli, 2000 - 23:32:   

Jag har fått tag på skrivelsen som jag nämnde i mitt första inlägg i Uleåborgs landsarkiv (Torneå stadsarkiv ABI:2).

Syftet med skrivelsen är att Johan Pipping vill meddela landshövdingen att han verkligen är svensk och han skriver att inte bara han "här j Sochenen födder är, uthan och min Fader i Swärigie och Södermanlandh, Ehuruwähl uttaff Franske Extraction dess uthom min Faarfader alleredan Anno 1632 dhen Lutterska religionen antagit, och således för en redel. Swänsk Undersåthe sig förklarat."
 

Håkan Bergström
Postat den Onsdagen den 05 Juli, 2000 - 0:04:   

Ytterligare en Pipping...

I en bok om Brahestads historia (Raahen tienoon historia I - av P. Toivanen och A. Forss, s. 437) omnämns en Mickell Pipping som en av fogden Lars Knutsson Fordells hjälpkarlar. Författarna säger att Pipping bosatte sig i Norra Österbotten och att hans efterkommande kan påträffas där i flera decennier och sekler.

Kan det finnas någon märklig förbindelse så tidigt? Släkten Fordell fanns också i Tornedalen på 1500-talet.

Å andra sidan kan Mickell Pipping ju också vara en 'förtrupp' till de tyska Pippingarna som flyttade till Åbo på 1600-talet. Eller höra till en helt annn släkt...
 

Håkan Bergström
Postat den Onsdagen den 09 Juni, 2004 - 0:16:   

Intressant fynd:

Svensk etymologisk ordbok /
(1922): Elof Hellquist

pipping, ett slags äpple, Serenius 1734,
G. Bonde 1756, från ty. pipping = mlty.
pippinc, holl. pipping', jfr da. pipling
- holl. pippeling, ävensom eng. pippin;
väl sammanhängande med fra. pépin,
fruktkärna, jfr span. pepila ds.; f. ö.
dunkelt.
 

Peter Engholm
Postat den Onsdagen den 30 Juni, 2004 - 12:21:   

Kjell... vet inte om du ser detta så här 4 år efteråt(!), men jag har i mina släktuppgifter andra uppgifter från din tabell 11 där Johan skulle vara son till Peter. Jag har Johan som son till Josef Pipping f. 1601 i Tyskland som hade ytterligare 7 barn med Katarina Pape. Josefs far/mor var Hans Pipping / Eva Mülich.
Dessa uppgifter har jag fått för länge sedan, och vet inte källa eller legitimitet, men det hade varit intressant att veta vad som är rätt och inte.... Pipping i min släkt förenar sig med den finskursprungliga Bremersläkten. Bifogar den info jag har här:

Tabell 1 -------------------------------

Hans Pipping. Född 1557 i Sachsen, Tyskland. Död 1634-01-08 i Åbo, Finland.

Gift med Eva Mülich. Död 1617-11-26.

Barn:
Josef Pipping. Född 1601-01-04 i Altenbruch, Tyskland. Död 1668-05-01
i Åbo, Finland. Se tabell 2.

Tabell 2 (generation 1) -----------------------
(Från Tabell 1)

Josef Pipping. Pastor, superintendent. Född 1601-01-04 i Altenbruch,
Tyskland. Död 1668-05-01 i Åbo, Finland.

Gift 1:o 1631-05-02 med Katarina Pape. Född 1608-03-20 i Hamburg, Tyskland. Död 1654-04-19 i Åbo, Finland. Far: Henrik Pape. Pastor i Hamburg.

Barn:
Johan Pipping. Född 1633. Död omkring 1719. Se tabell 3.
Henrik Pipping. Född 1634-07-17. Död 1706-12-22.
Elisabet Pipping. Född 1636-01-06. Död 1637-02-03.
Josef Pipping. Född 1638-01-26. Död 1690-07-31. Se tabell 5.
Maria Katarina Pipping. Född 1644-03-24.
Jakob Pipping. Född 1646-02-12. Död uppskattat 1697-08-07.
Hieronymous Pipping. Född 1647-02-22. Död 1657.
Anders Pipping. Död uppskattat 1697-02-27.

Gift 2:o med Katarina Büsch.

Tabell 3 (generation 2) -----------------------
(Från Tabell 2)

Johan Pipping. Född 1633. Död omkring 1719.

Gift

Barn:
Peter (Petter) Pipping. Född 1694. Död 1766. Se tabell 4.

Tabell 4 (generation 3) -----------------------
(Från Tabell 3)

Peter (Petter) Pipping. Borgmästare i Torneå. Född 1694. Död 1766.

Gift

Barn:
Agata Pipping. Född 1766. Död 1823.

Tabell 5 (generation 2) -----------------------
(Från Tabell 2)

Josef Pipping. Utskänkare, handelsman. Ölkällare i Åbo. Född 1638-01-26. Död 1690-07-31.

Gift 1:o 1670-10-29 med Maria Caloander. Död 1677.

Gift 2:o 1680-03-18 med Barbara Katarina Roggenbuch. Född 1648-04-02.
Död 1730-12-07. Far: Hans Roggenbuch. Fältskär, stadsbarberare. Död i Åbo, Finland. Mor: Birgitta Blom. Död 1674 i Åbo, Finland.

Barn:
Hans Pipping. Född 1681. Död 1724.
Henrik Pipping. Född 1682. Död 1745.
Josef Pipping. Född 1683-01-22 i Åbo, Finland. Död 1740-04-05 i Åbo,
Finland. Begravd 1740-04-13 i Åbo, Finland. Se tabell 6.
Katarina Pipping. Född 1685-04-13. Död 1686-04-20.
Jakob Pipping. Född 1686-08-01. Död 1691-08-13.
Brigitta Pipping. Född 1689-04-23. Död 1690-11-04.

Tabell 6 (generation 3) -----------------------
(Från Tabell 5)

Josef Pipping. Rådman. Född 1683-01-22 i Åbo, Finland. Död 1740-04-05 i
Åbo, Finland. Begravd 1740-04-13 i Åbo, Finland.

Gift 1708-12-15 med Magdalena Schultz. Född 1693-03-08 i Åbo, Finland.
Död 1751-07-17 i Åbo, Finland. Begravd 1751-07-21. Far: Niklas Schultz.
Handelsman, stadsmajor. Född 1666-06-28 i Åbo, Finland. Död 1722-10-17 i Åbo, Finland. Mor: Margareta Wittfooth. Född 1657-10-08 i Åbo, Finland. Död 1728-11-15.

Barn:
Niklas Pipping. Född 1709. Död 1755.
Josef Pipping. Kapten. Född 1710-10-29. Död 1788-04-14.
Margareta Katariina Pipping. Född 1711-10-27. Död 1717-09-05.
Barbara Pipping. Född 1713-11-14. Död 1784-05-15.
Hans Pipping. Född 1715-01-27. Död 1717-08-16.
Magdalena Pipping. Född 1716-04-03. Död 1785-12-30.
Henrik Pipping. Född 1718-03-25. Död 1767-05-26.
Margareta Elisabet Pipping. Född 1719-03-28. Död 1719-05-27.
Jost Joakim Pipping. Född 1720. Död 1793.
Fredrik Pipping. Född 1721-09-26. Död 1723-03-12.
Margareta Pipping. Född 1723-11-14 i Arboga. Död 1766-04-23 i Åbo,
Finland. Begravd 1766-04-27 i Åbo, Finland. Se tabell 7.
Johan Pipping. Född 1724-12-11. Död 1726-02-15.
Kristian Pipping. Född 1724-12-11. Död 1747.
Sara Elisabet Pipping. Född 1726-08-17. Död 1781-11-12.
Johan Gustaf Pipping. Född 1729. Död 1766.
Hedvig Pipping. Född 1730-11-11. Död 1796-02-20.

Tabell 7 (generation 4) -----------------------
(Från Tabell 6)

Margareta Pipping. Född 1723-11-14 i Arboga. Död 1766-04-23 i Åbo, Finland. Begravd 1766-04-27 i Åbo, Finland.

Gift 1741-01-13 med Jakob Bremer. Handlanden. Född 1711-06-19 i Västerås. Död 1785-09-05 i Åbo, Finland. Begravd 1785-09-10. Handlandes
i Åbo; ledamot av Åbo hallrätt; skeppsredare och industriidkare; ägare till glasbruket i Åvik; direktör för Åbo sjömanshus; grundade
sockerbruket i Åbo; anlade tobaksfabrik och pappersbuk, etc.
Utan ärvd förmögenhet lyckades Jakob lägga en fast grund för sin
framtid genom drift, omtanke, idoghet och sparsam hushållning, vilka
utmärkta egenskaper följde honom genom hela livet så att han vid sin död
1785 var den rikaste mannen i Åbo. Han fikade inte efter titlar eller
hedersbevisningar, utan avstod från alla anbud som gjorde honom i den
vägen, och ansåg den äran nog för sig att vara allmänt aktad för en god
och driftig medborgare. Far: Isac Bremer. Handlanden. Flyttade från
Bremen till Västerås. Död 1713-12-16 i Västerås. Enligt en släkttradition inkom släkten Bremer från Bremen till Västerås c:a 1641 med en Isac Bremer. Andra uppgifter låter den emellertid redan på 1100-talet ha flyttat till Västerås. Den första säkra källan där stamfadern, handlanded Isac Bremer nämnds, är husförhörslängden för 1700-talet, födelse och dopbok 1689-1731, död- och begrevningsbok
1713-40 för Västerås.
Isac gifte sig i början av 1700-talet med Anna Hult i hennes tredje äktenskap. Redan 1713 dog Isac och lämnade efter sig hustru och tre
minderåriga barn. Ett år senare, 1714, förlorade familjen genom en vådeld största delen av sina ägor.
Deras barn, Anna och Isac levde kvar i Sverige, medan Jakob flyttade
till Åbo, Finland, år 1727. Mor: Anna Hult. Född 1662-01-04 i Västerås.
Död 1729-05-19 i Västerås.

Barn:
Isak Bremer. Handlanden. Född 1741-10-21. Död 1774-09-19.
Josef Bremer. Industriidkare. Född 1743-06-10 i Åbo, Finland. Död
1814-05-02 i Åbo, Finland. Begravd i Tykö bruk.
Jakob Bremer. Född 1746-01-05. Död 1746.
Anna Magdalena Bremer. Född 1747-07-22. Död 1769-07-12.
Jakob Bremer. Född 1750-02-25. Död 1750.
Jakob Fredrich Bremer. Född 1752. Död 1753.
Margareta Lovisa Bremer. Född 1754-07-05. Död 1803-01-21.
Hedvig Christina Bremer. Född 1755. Död 1755.
Frans Jakob Bremer. Född 1759-02-24. Död 1759-04-29.
Charlotta Bremer. Född 1761-01-08. Död 1763-01-29.
Reinhold Bremer. Grosshandlare. Född 1764-10-18. Död 1809-01-23.
 

Kjell Lindblom
Postat den Torsdagen den 12 Augusti, 2004 - 10:53:   

Peter!

Du skriver att du inte vet proviniensen för den information om den finska släkten Pipping, som redovisas. Det är alltid vanskligt att lägga ut sådan text på nätet, som man inte själv har forskat fram eller har säkert ursprung för. Den kan ju vara felaktig och då riskerar man att sprida den okontrollerat.
Nu tror jag mig veta att den härstammar från tryckt litteratur om Åbo-släkten Pipping, bokens namn har jag inte i minnet, men den kan nog lätt sökas fram.
Med tillämpning av sund källkritik tycker jag att brevkonceptet i Torneå stadsarkiv, som Håkan Bergström tydligen läst, klart visar att borgmästaren i Torneå tillhör vallonsläkten Pepin/Pipping. Vidare finns tv ingen säkerställd koppling från den finska Åbosläkten, vars ursprung sägs vara från Tyskland, till Torneå.
Alltså får uppgifterna om borgmästarens koppling till den finska släkten Pipping i så fall sökas före respektive släkts invandring till Sverige/Finland.
Vänliga hälsningar
Kjell
 

Anna-Karin Gustafsson
Postat den Lördagen den 13 November, 2004 - 1:49:   

Hejsan.

Jag har en Barbara josefsdotter Pipping gift med en Hans Henrik Witfot son. Jag undrar om Barbara pipping är densamma som Barbara pipping som står hos Peter Engholm eller om hon är någon annan Pipping.
 

Josef Taalbi
Postat den Måndagen den 19 September, 2005 - 20:09:   

Hej! Enligt Erik Kuoksu (se "Familjeregister - för Pajala socken, Kengis bruk och Torne lappmarks nybyggen" ska ovannämnde Petter Pettersson Pipping (son till äldsta anfadern Pierre Pépin) också haft sonen byggmästare och bälgmakare Per Persson Pipping *1669 i Kengis, Pajala (BD), d. 1747-2-5, gift med Maria Baltzarsdotter Thun *1673, d. 1743-2-2 och senare med Barbara Olofsdotter. Dessa fick barnen Margarareta *1718-7-17, Helena, Olof och Per. Den sistnämnde var även han bälgmakardräng (omnämnde 1724-48), och gift med Karin Eriksdotter.

Dessutom ska ha Petter Pettersson Pipping haft sonen Simon Persson (Pipping), d. före 1746 i Kengis, Pajala (BD) och smedsdräng därstädes, gift med Kerstin Nilsdotter, *1669, d.1746-7-12.

Om detta stämmer (vilket jag också vill ifrågasätta i detta forum, även om jag personligen håller det troligt att det är fallet), kan dessa personer läggas till i stamtavlan för släkten Pipping. Har någon annan information om detta?

MVH Josef
 

Janne Alfredzon
Oregistrerad gäst
Postat den Tisdagen den 22 Juni, 2010 - 23:17:   

Är det någon som vet något om Signe Charlotta Pipping Davidsson född i Gävle 18840630 död 19570517 vem var hon gift med och var blev hon begravd? Hennes man dog 19410721 och hette Pipping till efternamn. Snälla hjälp mig.
MVH Janne barnbarn.

Skriv Ditt Meddelande Här
Posta:
Användarnamn: Meddelande Information:
Detta är en privat meddelande area. Endast registrerade användare och listskötare kan posta meddelanden här.
Lösenord:
Alternativ: Aktivera HTML kod i meddelanden
Automatisk aktivering av URL-strängar i meddelanden
Åtgärd: