Boivie, Bève, Bevy Logga Ut | Ämnen | Sök
Listskötare | Registrera | Redigera Användarprofilen

Vallon- och smedsläkts-forum » Vallonsläkter » Boivie, Bève, Bevy « Föregående Nästa »

  Tråd Senaste Postare Poster Sidor Senaste Post
Joakim boivieBoivie27-6-08  19:25 
  Starta Nytt Ämne        

Författare Meddelande
 

Martin Casterud
Postat den Lördagen den 21 Oktober, 2000 - 14:54:   

Hej! Är det någon vallonforskare som har några uppgifter om den Anna Bevij (Boivie) som var gift med Johan Jakobsson Herou? Anna föddes 1635 ca och avled 20/2 1707 på Hälla, Godegård sn [E]. Som jag ser det är den ende passande fadern [om man utgår från att Anna tillhörde en inflyttad vallonfamilj] den Philip Philipsson Bävi som var "hammarsmed vid Löfsta bruk, Öster-Löfsta sn. Torde ha varit bland de första vallonsmederna som invandrade till Sverige. Född i början av 1600-talet, senast ca 1615. Fick anställning vid Forsmarks bruk 1652. Flyttade dock tillbaka till Löfsta. Död där 1689-91." Finns det något som talar för eller emot den teorin? Tack på förhand.
 

Kurt Karlsson
Postat den Fredagen den 04 Januari, 2002 - 17:12:   

Martin!
Om Anna var född i Norrköpingstrakten finns det andra tänkbara fäder t ex

skogshuggaren Pier Bevi som 1629 får lön vid storhammaren i Norrköping (K109)

Fada bruk, Tuna sn, Nyköping (Södm) ligger också närmare Godegård än Löfsta. Där fanns 1637 kusken Peter Bevi och kolaren Johan Bevi (K50)

Inom parentes anges katalognr i Leufsta-arkivet i Kammararkivet(?).

Saxat från en bok om en släktgren Mårtensson-Boive.
 

Emily Gustafsson
Postat den Lördagen den 02 Februari, 2002 - 11:09:   

Hej!

Då jag letade information om Anna Bevijs barnbarn (sonen Lamberts barn) hittade jag av en tillfällighet en Johan Philipsson Bevi i vigselboken för Godegård. Detta var 1701-10-13. Skulle det kunna vara en brorson till Anna och kan man i så fall med ledning av det säga vem som är hennes far?
 

Anders Ahlberg
Postat den Torsdagen den 16 Oktober, 2003 - 21:01:   

Jacob Boivi, f.omkr.1645 och dottern Maria Boivi, f.1671
Österlövsta E1:
Masmästaren Frans Sporrongs hustru Maria Boive ifrån Lövsta. Född 1671 Febr. Fader Jacob Boive, moder hustr. Anna De Clair, haft ? barn, 1½ år sjuk af slag. Dödde hastigt den 22 Dec. Ålder 46 år.

Någon som har ytterligare uppgifter om dessa?
 

Jonas Palm
Postat den Söndagen den 27 Juni, 2004 - 14:06:   

Hej!

Jag stötte på följande sjat som möjligen kan vara intressant. Hittar inte Beviere i de släkter som finns inlagda redan. Jag provar med ett som liknar (notera att Cochois även nämns):

European Genealogy
... Willem de Besche established recruiting offices throughout Wallonia between 1625
and 1630 to ... Louis Beviere who moved with Philip Beviere was the father of the ...
www.bevier.us/genealogy_eu/ - 9k - Cachad - Liknande sidor

Jag saxar lite:

"Willem de Besche established recruiting offices throughout Wallonia between 1625 and 1630 to recruit skilled ironworkers for terms of employment in Sweden. The information supplied by Kurt Jorgensen was that Philip Martinson Beviere, accompanied by a Louis Beviere immigrated to Sweden somewhere between 1625 and 1630, along with the Cochois family, to work in the iron
industry."

Mvh
Jonas Palm
 

Jonas Palm
Postat den Söndagen den 11 September, 2005 - 15:32:   

Hej!
Jag bör nog rätta mig själv här (se föreg inlägg). Efter att ha läst i Kjell Linbloms böcker "Vallonsläkter under 1600-talet", verkar det som Beliere blev Ballur med tiden, dvs inte Boivie el likn. Mvh Jonas Palm
 

Jonas Palm
Postat den Söndagen den 29 Oktober, 2006 - 14:23:   

Hej!
Nedanst. inlägg ansluter till mitt inlägg den 29 sep 2006 under släkten Robert i vallon.se. Det behandlar bl a Cath(a)rina Göransdotter och Lovis Göransson (Bevy?). Möjligheten att Cath(a)rina Göransdotter och Lovis Göransson (Bevy?) är syskon berörs bl a. Lisbet Ahlze'n-Grahns inlägg den 24 aug 2005 i Anbytarforum under släkten Robert refererades i det inlägget. Hennes omfattande förstudier till nämnda inlägg den 24 aug 2005 bör uppmärksammas. För några år sedan gick hon igenom Norrköpings S:t Olai fs och fann rätt många med namnet Bevij m fl stavningar. Här kommer några axplock ur det arbetet (med hennes medgivande):

1654 16/4 avled Mårten Bevi hustru (Elsa NN) på Strand.
1660 27/10 vigdes Hans Detou hattmakare och J Maria Mårtensdotter Bevy. Vittne bl a Mårten Bevy.
1671 5/8 avled Mårten Befve fordom förnemblig handelsman och gästgifvare på Strand.
1672 16/1 avled Johan Bevii, sal Mårten Befves son som ock var Hans Detou svåger. Johan Bevi är not som hjulmakare.

1643 18/3 vigdes Jöra(n) Mårtensson (? Bevi) o H Karin Clemetzdotter
1649 5/2 vigdes Göran Morthensson (? Bevi) o Christina Pettersdotter

När det gäller de i Godegård boende Lovis Philipsson Bevij (~1669-1739) och Lovis Göransson (?Bevi) så kanske de skrevs olika pga risk för förväxling annars - en med efternamn en utan. Betr den senare så är han troligen f ca 1660. En son till honom är väl den Göran Lovisson o h h Maja NN som i Ö Linderö 1744 får en dotter dpt 13/8 till Maria. Det kan finnas fler barn. Här krävs mer forskning menar Lisbet.

Detta är några utdrag ur hennes arbete. En fråga hon ställer sig är: Vad hände med smältarmästaren Martin Baivi omn 1636 2/4 i Liège i ett brev antagen till tjänst. Han försvinner. En annan fråga är: Hur tillhör handelsmannen och gästgivaren i Norrköping Mårten Bevi släkten. Finns samband här?? Smältarmästaren M B hade ju också sonen Benoit /Bengt/ Bäwed som gifter sig i Norrköping S:t Olai 1657 27/9 m Maria Philipsdotter (Fosti), d t Philip Fosti gammal arbetare o betjänt på mässingsbruket d 1672 16/1. Fosti hustru var Anna Bourgman d 1667 13/3. Benoit B var verksam i Godegård 1654-61 som smältare. Vallonfamiljerna var rörliga. Man kan se kopplingar mellan sl Bevi i Uppland och Norrköping. T ex en Monsieur fr Gimo i Roslagen Carolus Boivy vigdes 1670 m J Lucia de Malsi, d t trädgårdsmästaren Petter de Malsi. Sl de Malsi har anknytning till Löfsta bruk.

Utöver den informationsmängd Lisbet har tagit fram så ställs ett antal frågor som kan vara intressanta att få respons på.
Mvh
Jonas Palm
 

Jonas Palm (jonas_p)
Ny medlem
Användarnamn: jonas_p

Meddelande Number: 35
Registrerat: 11-2006
Postat den Tisdagen den 14 Augusti, 2007 - 18:43:   

Hej!
Har Louis Bevis pappa Philip (s 78 Lindblom I) månne ngn syster? På s 72 Lindblom I finns två bröder till Philip, Pierre och Benoit. Man får förmoda att det finns systrar oxå. Har det framkommit ngt av senare forskning?
Mvh
Jonas Palm
 

Jonas Palm (jonas_p)
Forum-medlem
Användarnamn: jonas_p

Meddelande Number: 48
Registrerat: 11-2006
Postat den Lördagen den 03 November, 2007 - 20:46:   

Hej!
Martin Casterud postade den 21 Oktober, 2000 ett inlägg ovan ang Anna Bevij. Lisbet Ahlze'n Grahn har funnit följande:

När det gäller Anna Bevi på Hälla i Godegård. så har Lisbet funnit en notis i dombok att hon är dotter till en Henrik Bevi.

_Hällestads & Tjällmo HR AI:17, 1710-1713 (s 567-68)_
1712, 13 febr ord VT, §28. Det Testamente och fordning giästgifvaren i Hälla, Godegårds Sochn Wäll:t Anders Persson (Hellman) tillika med sin Sahl: hustru Anna Hindrichsdotter (Bevi) i wittnens närvahro d: 9 Octob: 1706 till sin Sohn Johan Andersson Helman giordt och updragit honom besittningsRätten af Hälla Giästgifware gård, att efter deras död, utan någons dess medarfwingar och yngre broders åtahl, göra så heelt som halft, och det i anseende till den troo- och flitigheet bem:te deras Son Johan som altstadigt wistatz hemma wid gårdz Bruket och dermed stor möda och beswär haft, /etc/...

Anna Bevi var 1:o g m Johan Jacobsson Hero (d före 1675 i Godegård), 2:o gift ca 1676 m gästgivaren Anders Persson i Hälla (vars barn antog namnet Hellman). I sitt 1:a gifte hade Anna bl a sonen Lambert Hero i By samt en son Henrich Bevi som gifte sig i Köping 1688 m Catharina Wallenberg. Han avled i Polen 1704. Mera om sl Hero kan man läsa i en utförlig artikel i Släkt & Hävd 1994 nr 3-4 av Bertil I W Kjelldorff. I artikeln omnämns Anna Bevi ingående men inga uppgifter finns om hennes härkomst - ej heller att hon är dotter till en Henrik. Man kan förmoda att Anna är syster eller kusin till Philip Bevi (d 1699 "69 år") på Godegårds bruk (som var far till Lovis Philipsson Bevi).

Mvh
Jonas Palm
 

Jonas Palm (jonas_p)
Forum-medlem
Användarnamn: jonas_p

Meddelande Number: 49
Registrerat: 11-2006
Postat den Lördagen den 03 November, 2007 - 21:15:   

Hej!
Lisbet Ahlze'n Grahn har kartlagt en Bevi-familj som flyttat mellan Godegård, Kristberg och Hällestad:

Lovis Philipsson Bevi_ (1669-d 1739 8/7 i Röfallet, Godegårds sn) G 1698 2/10 i Godegårds sn m Maria Melchiorsdotter (Cardon)

Barn:
Johan Lovisson_ f 1699 3/12 i Godegård. Trol död i unga år, eftersom en son Johan föds 1721 (se nedan).

Jacob Lovisson_ f 1702 (dp 29/6) i Godegård. Han gifter sig 1738 10/9 i Godegård m Brita Svensdotter ifr V Rödja. Jacob är verksam som sågare i Knutsbygget och avlider 1753 13/1 "51 år". Barn: Jacob f 1741 21/8 i Röfallet (bl faddrar Johan i Frälse-Rödja, dr Georg (Lovisson) i Östra Rödia, dr Johan (?Lovisson) i Frälse-Rödja, H Eleonora Stare i By, J Hedewig Hero o pig Anna Påhlsdotter ibm.
Stina f 1744 11/10 i Knutsbygget (bl faddrar Göran i Linderö). Maria f 1746 10/12 i Knutsbygget.

Anna Lovisdotter_ f 1705 (dp 29/9) i Godegård. Vidare öden okända.

Maria Lovisdotter_ f 1708 (dp 27/5) i Godegård. Vidare öden okända.

Margareta Lovisdotter_ f 1711 (dp 9/4) i Kristbergs sn. Vidare öden okända.

Lambert Lovisson_ f 1713 28/4 (dp 3/5) i Carlström, Kristbergs sn. Vidare öden okända.

Helena Lovisdotter_ f 1714 30/8 (dp 5/9) i Grytgöl, Hällestads sn. Vidare öden okända.

Göran Lovisson_ f 1717 24/6 (dp 2/7) i Grytgöl, Hällestads sn. Han gifter sig 1743 16/10 i Godegårds sn m Maria (Maja) Johansdotter i Östra Linderö. Hustrun avled 1751 (test 21/5 1.4:--). Göran gifter om sig. Barn i 1:a giftet: Maria f 1744 3/8 (dp 14/8) (bl faddrarna Hans Johansson i Fagerhult, Krigsbergs sn. Övr dp-vittnen fr Knutsbygget, Braskhult, Klemmesbohl, Ö Linderö). Johan f 1746 18/1 (bl manfaddrarna Johan Lovisson i Ö Linderö. Barnet avled 1746 4/3 "6 veckor" gammalt.

Johan Lovisson_ f 1721 12-13/9 (dp 17/9) i Grytgöl, Hällestads sn.

Mvh
Jonas Palm
 

Thomas Ek (thomas)
Forum-medlem
Användarnamn: thomas

Meddelande Number: 34
Registrerat: 8-2007
Postat den Lördagen den 03 November, 2007 - 21:24:   

Hej Jonas,

Kort fråga - du namnger barnen i hennes 1:a gifte med Johan Jakobsson Hero med Lambert och Henrik.
Det är säkert helt rätt.
Hennes andra barn - Maria (f. 1654), Jakob (f.1656),Johan (f. 1663) samt Katarina (f. 1669) lär ju också vara deras gemensamma. Men har Anna och Anders Persson några gemensamma barn?
Jag har en uppgift att Johan Hero dog 1675 och då var ju Anna trots allt 40 år.

Hälsningar
Thomas
 

Thomas Ek (thomas)
Forum-medlem
Användarnamn: thomas

Meddelande Number: 35
Registrerat: 8-2007
Postat den Lördagen den 03 November, 2007 - 21:28:   

Hej igen Jonas,

Tack för all info som dyker upp. Jag har kopplingar till både Hero och Cardon och denna koppling saknade jag.

Tack!
 

Jonas Palm (jonas_p)
Forum-medlem
Användarnamn: jonas_p

Meddelande Number: 51
Registrerat: 11-2006
Postat den Tisdagen den 06 November, 2007 - 20:01:   

Hej!
Lisbet Ahlze'n Grahn låter meddela att ang Lovis Philipsson Bevi o h h Maria Melchiorsdotter Cardon så fick de sitt 1:a barn sonen Johan 1699 3/12 på Nysmedjan i Godegård, enligt inlägg ovan den 03 November, 2007. Denne son bör vara identisk med följande barn:
"1701 7/4 begr Lowitz barn widh Bruket - 1 år, 19 veckor.

Mvh
Jonas Palm
 

Jonas Palm (jonas_p)
Forum-medlem
Användarnamn: jonas_p

Meddelande Number: 52
Registrerat: 11-2006
Postat den Tisdagen den 06 November, 2007 - 20:09:   

Hej!

Lisbet Ahlze'n Grahn har i Norrköping S:t Olai noterat på s 497 i CI:1 1636-60:
1648 9/4 _Mårten Behvs son Jöran döpt_
Vittnen: Hans Erichsson, Remert guldsmed, Petter Seseman, Jochim Kröger, Börge Erichsons H, Nils Jonssons dotter, Petter Carstens dotter.

Mvh
Jonas Palm
 

Jonas Palm (jonas_p)
Forum-medlem
Användarnamn: jonas_p

Meddelande Number: 53
Registrerat: 11-2006
Postat den Tisdagen den 06 November, 2007 - 20:23:   

Hej Thomas!

Den som skall tackas är Lisbeth Ahlze'n Grahn. Hon plöjer igenom svårlästa rättegångshandlingar. Det är bitvis svårsmält läsning och man tvingas ibland utelämna personnamn i inlägg på denna sajt. Ett exempel är nedanst där jag utelämnat förövarnas namn. Det tillhör dock inga av de släkter som primärt behandlas på föreliggande sajt.

Hällestads & Tjällmo HR AI:5 1680-82 (SVAR-kort nr D43600)

Lisbet har funnit funnit en ruskig sak i domboken 1682 23/10 (s 84). Det gäller smältaren och mästersvennen Hindrich Philipsson Bewij, vars änka H Anna Jacobsdotter Alar meddelar inför rätten att hennes make blivit mördad söndagsaftonen 19 augusti 1683 av ....

Hindrich Bevi enl ovan var bror till Lovis och Jacob Bevi, men denne Hindrich är inte så känd tror Lisbet. Hon har inte lyckats fastställa om han efterlämnade barn. En tragisk händelse i alla fall.

Mvh
Jonas Palm
 

Thomas Ek (thomas)
Forum-medlem
Användarnamn: thomas

Meddelande Number: 36
Registrerat: 8-2007
Postat den Tisdagen den 06 November, 2007 - 21:01:   

Hej Jonas!
Detta är ganska festligt. Jag sitter just och plöjer igenom Genline för att hitta uppgifter om denna Hindrich. På Smedskivan 2007 finns bara följande att hämta:
Smältarmästersven i Godegårds bruk, Godegård. (ÖH).
Nämnd i bergsbrukens bevillningar 1683.

Så nu blev det lite mer...

En lite stilla undran bara. Kan änkan möjligen ha varit Anna Jacobsdotter Allard, döpt 1662-02-23 vid Finspång/Risinge? I så fall får jag i alla fall ihop ett släktgifte till...

Hälsningar

Thomas

PS
Om det fanns möjlighet att få ta del av fortsättningen så får du gärna maila mig den. Du har nog min mailadress sen tidigare.
 

Lisbet Ahlzén-Grahn
Oregistrerad gäst
Postat den Onsdagen den 07 November, 2007 - 20:55:   

Hej Jonas och övr Bevi-forskare!
Då det - tyvärr pga felaktig info till Jonas Palm fr mig, vilket jag beklagar - anges orätt källhänvisning i inlägg d 6/11 ovan ang Hindrich Philipsson Bewij tragiska död söndagsaftonen 19 augusti 1683, så ber jag att få göra följande rättelse:

Det läsvärda prot återfinns i Hällestads & Tjällmo HR AI:6 1683-85 (SVAR-kort nr D39593) under datum 1683 23/10 (s 84).

Om ovanst Hindrich B är bror till Lovis & Johan Philipssöner B i Godegård har jag inte kunnat verifiera, men antar att så kan vara fallet.

Mvh/ Lisbet A-G
 

Jonas Palm (jonas_p)
Forum-medlem
Användarnamn: jonas_p

Meddelande Number: 54
Registrerat: 11-2006
Postat den Söndagen den 11 November, 2007 - 17:57:   

Hej!
Undertecknad har kollat i Lindblom III "Vallonsläkter under 1600-talet" ang släkter utan fastställt släktnamn. På s 152 finns en Mathias Lovisson som ev kan ha släktnamnet Bevi enl Lindblom. Han jobbar i Lerbäck 1642-47 som kolare och vedhuggare. Här har man en potientiell Bevi-släkt med Louis-tradition. Skulle vara intressant att hitta fler ättlingar till denne Mathias än den möjlige son Lovis Mattson som Lindblom skriver om.
Mvh
Jonas Palm
 

Britt-Marie Waller
Oregistrerad gäst
Postat den Onsdagen den 14 November, 2007 - 10:47:   

Hej!

Jag har några avvikande födelsedatum gällande dessa personer:

Dotter till Jacob Lovisson, Rödfallet, Godegård:

CI:2 Godegård s 72 GID 244.19.57600
*1744-03-11 (dp 16/3) Stina
Sågarens Jacob Lovissons
MF: Göran i Linderö, dr Lars Andersson i W Rödja, dr Jacob i Frälserödja. QF: H Lena Johansdotter i Ö Rödja, p Kerstin Hansdotter på Moen, p Maria Johansdotter i Ö Rödja.

Födelsemånaden ska vara mars och inte oktober.

Födelsedatumet för Göran Lovisson 1717 Grytgöl, Hällestad tolkar jag också annorlunda:

C:4 Hällestad s 114 GID 310.53.95200
*1717-06-29 (dp 2/7) Göran
Lowits Philipsson och hust Maria Melchiorsdotters barn vid Grytgöls Bruk som föddes d 29 juni. Test: Bokh. Jonas Carlström, Mr Mårten Johansson, Jonas Frantsson vid Grytgöls Bruk (min makes ana), Joh. Musqvin vid Sonstorps bruk, Jungf. Maria Christina Altin, h Margareta Edberg, Brita Eriksdotter vid Grytgöl, Anna Maria Orling i kyrkobyn.

Jag tolkar hans födelsedag som 29 och inte som 24. Om man jämför med övriga 4:or och 9:or på samma sida ser man hur de är utformade.

När det gäller Johan Lovisson som är född 1721-09-12/13 Grytgöl, Hällestad som funderar jag på om det kan vara denne man:

C:4 Tjällmo (E) s 34 (CD ArkivDigital) GID 243.23.47300)
Vigda 1747-02-03 Dr Johan Lovisson och hust Maria Larsdotter i Dråsa.

C:3 Tjällmo s 145 *1748-08-25 (28/8) Maria
Johan Lovissons och h Maria Larsdotters barn i Dråsa föddes d 25 dito. Test: Adjunct dn Jonas Hulterström, Johan Svensson i Dråsa, Johan Johansson ibidem, H Brita Larsdotter i Dråsa, p Kerstin Månsdotter i Granstad, Maja Jönsdotter i Karstorp.

Maria Larsdotter är änka vid vigseln och har haft två söner med sin förste man, Lars Månsson och Anders Månsson. Det finns en bou på Maria Larsdotter när hon avlider i Dråsa 1782-05-09, 74 år 10 mån gammal av ålderdom (C:4 Tjällmo s 168). Där anges bl a sonen Anders Månsson vara boende i Norrgården, Godegård. Sonen Lars Månsson är avliden, har varit g m Stina Johansdotter dotter till nämndemannen (riksdagsmannen?) Johan Danielsson i Lilla Holma, Tjällmo. En bror till Stina J blir präst i Skönberga (E), Nicolaus Holmstetter (Nils Holmstedt). Anders Månsson gifter sig 1773-11-21 Godegård m pig Maria Andersdotter i Norrgården. Han är då dräng i Torsjö, Gdg.

Johan Lovisson avlider 1786-12-12 i Dråsa, Tjällmo (C:4 s 174, GID 243.23.54400) av magondska!, anges vara 60 år - här tror jag det är en ungefärlig beräkning, då det ej anges månader som på många andra avlidna... = f ca 1726.

Ovanstående är bara ett förslag, namnet Bevy nämns ju inte någonstans...Vore intressant att höra vad Jonas P tror ang detta?

Mvh

Britt-Marie
 

Jonas Palm (jonas_p)
Forum-medlem
Användarnamn: jonas_p

Meddelande Number: 55
Registrerat: 11-2006
Postat den Torsdagen den 15 November, 2007 - 20:51:   

Hej Britt-Marie!
Kul att det blivit fart på Bevy-forskningen på denna sajt. Jodå, det rör sig om en Bevy-släkt som avhandlas i mitt inlägg postat lördagen den 03 november, enl ovan. Lisbet Ahlze'n Grahn hade här kartlag en Bevi-familj som flyttat mellan Godegård, Kristberg och Hällestad. Under släkten Bevi på s 78 i del I av Kjell Lindbloms "Vallonsläkter under 1600-talet" kan man läsa i Tabell 20 om sonen Louis och hans giftemål. Att denna gren av släkten Bevy inte behållt sitt vallonefternamn, i senare generationer, kan bero på att de inte primärt varit verksamma inom järnhanteringen. En inte ovanlig utveckling. De detaljfrågor du ställer överstiger vida min kompetens som släktforskare. Här måste jag be om hjälp. Under släkten Robert kom jag in på bakgrunden till ursprungsnamnet Bevy=Bayrare måndagen den 10 juli, 2006 och fredagen den 29 september, 2006. Svårigheten med spåra de tidiga generationerna Bevy i Sverige, se inlägg ovan postat den söndagen den 29 oktober 2006, kan bero på att de använder andra släktnamn. Lindblom tar mer allmänt upp "dubbelgångare" i del III av "Vallonsläkter under 1600-talet" (och för den del även speciell gren av släkten Bevy). Omvänt skulle man även kunna tänka sig att släkter från företrädesvis Liegetrakten, som hade svåruttalade efternamn, t ex Cudriaux lagt sig till med Bevy. En kandidat skulle kunna vara Gerhard Codriot på s 153 i Lindblom I. Återigen, kul att det blivit fart på Bevy-forskningen på sajten. Britt-Marie, intressant notis du hittat om magondska!

Mvh
Jonas Palm
 

Britt-Marie Waller
Oregistrerad gäst
Postat den Onsdagen den 30 Juli, 2008 - 16:04:   

Hej!

Har några uppgifter ang släkten Bevy som kanske är av intresse. Hittade denna dödsnotis i Tjällmo C:4 s 128, db 1757-02-01, bg d 13/2. Maria Melchiorsdotter från Godegårds socken död d 1 ejusd af ålderdom. 86 år = f ca 1671.


Kanske är detta Maria Melchiorsdotter Cardons dödsnotis?

Maria Melchiorsdotter

Detta barn nämns ej i sammanställningen här tidigare som son till Jacob Lovisson:

C:3 Godegård s 162
1749-05-04 Johan
Jacob Lowissons och hust Brita Swensdotters barn i Knutsbygget.

Mvh

Britt-Marie
 

Jonas Palm (jonas_p)
Forum-medlem
Användarnamn: jonas_p

Meddelande Number: 63
Registrerat: 11-2006
Postat den Torsdagen den 07 Augusti, 2008 - 23:45:   

Britt-Marie!
Intressant information ang Maria Melchiorsdotter Cardon mm.
Mvh
Jonas Palm
 

Marianne Söder
Oregistrerad gäst
Postat den Tisdagen den 30 September, 2008 - 11:16:   

Hej Stig!
På vallonskivan 2 finns Johan Bevi f 1793-03-17 i Almunge d 1852 och hans hustru Margareta Elisabet Abrahamsdotter f 1804. Jag tror mig ha funnit ytterligare en dotter till detta par Aurora Charlotta Boivie f 1846-09-20 i Almunge. Kan du bekräfta om det stämmer?
Tacksam för svar/Marianne Söder
 

Stig Geber (sgr)
Listskötare
Användarnamn: sgr

Meddelande Number: 73
Registrerat: 6-1999
Postat den Tisdagen den 30 September, 2008 - 21:33:   

Hej Marianne!

Det stämmer att paret fick ett sladdbarn. Aurora Charlotta gifte sig 1869-06-12 med nybyggaren Frans Fredrik Andersson, f 1841-07-15 i Almunge.

Hälsningar
Stig Geber
 

annikan
Oregistrerad gäst
Postat den Måndagen den 02 Februari, 2009 - 0:43:   

HEJ
Jag har just insett att min släktforskning leder in i denna släkten på min mans sida.

Stina Jacobsdotter född 1744 Godegård som nämns ovan, dotter till Jacob Lovisson är min mans ana.

Det sa bli intressant att se vad det kan ge.

ANNIKA
 

Katarina Sohlborg
Oregistrerad gäst
Postat den Torsdagen den 01 Oktober, 2009 - 19:26:   

Anna Boivi, gift med Lars Hagtorn 1694. Deras lysningsattest återfinns i Klara(AB) HVA:1 lysning 1683-1701 GID 2698.366.17400.
 

jonas.palm
Oregistrerad gäst
Postat den Lördagen den 21 Maj, 2011 - 18:32:   

Hej!

I mitt inlägg ovan den 29 okt 2006 omnäms i ett av Lisbet Ahlzen Grahns forskningsarbeten en:
"Philip Fosti gammal arbetare o betjänt på mässingsbruket d 1672 16/1."

Jag Googlade på denne man:

1. Dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles - Google böcker, resultat
Jean Germain - 2007 - Family & Relationships - 1061 sidor
«Jehan Fossetier» Ath. l6l6 «Jean Fostie» PrincipChimay, l623 «Mathieu Fostier» DénChimay, l630 «Philip Fosti» émigré en Suède, l792 «Jacque Fosty» Le ...
books.google.se/books?isbn=2873865067...

Mvh
Jonas Palm
 

Georg Ronnie Nilsson (stnilsge)
Ny medlem
Användarnamn: stnilsge

Meddelande Number: 1
Registrerat: 11-2013
Postat den Lördagen den 23 November, 2013 - 17:47:   

Hej!
Jag tittar lite på min hustrus vallonsläkter och undrar nu om någon kan hjälpa mig med familjen Jakob Bevi (1645 ca -) och Johanna Wincentsdotter Le Clerq (1645 - 1697) och deras barn. Jag har följande uppgifter om barnen och jag vet inte var uppgifterna kommer ifrån:

Jakobs barn (1663-1663)
Katarina 26/4 1663-17/3 1738)
Jakobs barn (1667-)
Jakobs barn (1669-)
Maria (?/2 1671-22/12 1717)
Jakobs barn (1675-)
Jakobs barn (1677-)
Filip (1681-27/8 1749)
Rakel (1684-)

Dessa uppgifter hittar jag i födelse/dödböcker:

Fb Österlövsta C:1 s.5 19/4 1663 (namn oangivet)
Db Österlövsta LI:1 s.44 1663 (namn oangivet) (måste väl vara barnet här ovan?)
Fb Österlövsta C:1 s.7 20/11 1664 (namn oangivet) (kan detta vara Katarina som min hustru stammar från och som jag har 26/4 1663 som datum på?)
Fb Österlövsta C:1 s.11 ?/6 1667 (namn oangivet)
Fb Österlövsta C:1 s.14 3/10 1669 (namn oangivet)
Fb Österlövsta C:1 s.18 25/2 1672 (namn oangivet) (kan detta vara Maria som jag har ?/2 1671 som födelsedatum på?)
Fb Österlövsta C:1 s.22 21/2 1675 (namn oangivet)
Fb Österlövsta C:1 s.26 1677 (namn oangivet)
Fb Österlövsta C:1 s.31 1681 (namn oangivet) (kan detta vara Filip?)
Fb Österlövsta C:1 s.36 ?/8 1684 Rakel
Db Österlövsta LI:1 s.112 Här avlider ett barn samma år som modern. Dör modern i barnsäng?

Tacksam om någon kan reda ut frågetecknen eller komma med nya uppgifter.
MVH
Georg

Skriv Ditt Meddelande Här
Posta:
Användarnamn: Meddelande Information:
Detta är en privat meddelande area. Endast registrerade användare och listskötare kan posta meddelanden här.
Lösenord:
Alternativ: Aktivera HTML kod i meddelanden
Automatisk aktivering av URL-strängar i meddelanden
Åtgärd: