Melot Logga Ut | Ämnen | Sök
Listskötare | Registrera | Redigera Användarprofilen

Vallon- och smedsläkts-forum » Vallonsläkter » Melot « Föregående Nästa »

  Tråd Senaste Postare Poster Sidor Senaste Post
  Starta Nytt Ämne        

Författare Meddelande
 

Marie-Louise Jansson
Postat den Söndagen den 28 Februari, 1999 - 23:15:   

Jag har fått reda på genom min farbror, att vi härstammar från en herr Melot som kom till
Sverige i början av 1600-talet. Jag undrar om någon vet något mera om honom och släkten Melot i övrigt.
 

Stig Geber (Sgr)
Postat den Lördagen den 24 April, 1999 - 20:13:   

Marie-Louise!
Enligt Kjell Lindbloms bok Vallonsläkter under 1600-talet del III, finns vallonsläkten Maillot och Marlot registrerade som invandrade.
Försök få tag på mera uppgifter om var familjen fanns tidigare och gärna någon bestämd person. Sedan får man söka sig bakåt för att bekräfta detta med Melot.
 

Johan Sjöberg
Postat den Lördagen den 04 September, 1999 - 13:07:   

Marie-Louise!

Henrik Melot, född c:a 1550, död efter 1610, kedjemakare, kom till Sverige 1607-1608, arbetade med vattenkonsten i Sala silvergruva 1609-1610. Avlider sannolikt bara några år därefter. Jag känner endast till en son till honom, Anton Melot, född c:a 1580 (som är min anfader o har ättlingar i Östergötland). Dessa uppgifter har jag fått av Vincent Eldefors i Linköping, som i sin tur fått dem av Gert Pålsson i Trelleborg.
 

Anna-Lena Mattsson
Postat den Måndagen den 08 April, 2002 - 20:59:   

Hej!
Är ättling till Henri och Anton Melot som kom till Sverige från Sedan i Frankrike i början på 1600-talet. De värvades av Willem de Besche som i sin tur anlitades av Karl 1X. Skulle vara roligt om någon kan ha en aning om hur man får reda på utflyttningsorten i Sedan.
Mvh
Anna-Lena Mattsson
 

Sonja Rudström
Postat den Onsdagen den 19 Juni, 2002 - 16:38:   

Hej!

Jag har 2 Melot i min släkttavla. Den 1:a heter Henrik Melot f 1550 ( ca ), död efter 1610. Kjedjemakare. Kom till Sverige 1607 - 08, arbetare med vattenkonsten i Sala
silvergruva 1609 - 1610.

Hans son f 1580, begravd 1638-09-10 Bogetorp Hällestad E län.

Utdrag ur en dombok:

Lars Olofsson emot Anders Larsson och Måns skräddare vid Sonstorp
för slagsmål när de druckit hos Antonius (1627 30/8). Antonius
Melot anklagade Måns i Karsvik för att han kallat honom tjuv (1633
30/8).
"Först praesenterade för Rätten Antonius Meloth ett Contract som
emillan honom och Welb. Jöns Rosenstråle till Sånstorp om een
Hammar, oprättat är. Och mädan Welbe:te Rosenstråle haffwer emoot
giorda Contractz förbundh Hammaren Revocerat anhölt derföre här
hoos Rätten Antonius det honom motte bewilias itt promotorial till
H:s H:tt Gubernatoren at han motte uprättade Contract iämwäl sina
uthlagde Peningar till godo åtniuta till dess och så länge
märkeligen kan pröffwas han samma Contract violerat och missbrukat
haffwer. Och aldenstundh offta och welbe:te Juncker icke är
sinnader på detta foro comparera eller dhe skiäl emoot honom
lagligen andraga som kunne pröffwa Contractet, wara aff honom
öffwerträdt anhölt derföre Antoni att det honom icke motte
förnekas Bewijss här ifrån Tinget, der medh han kan Welborne
Landzhöffdingen om asistens och befordran besökia, förmedelst den
orsaak, at der saken bliffwer prolongerat kan det icke utan hans
stora skada och afftagande aflöpa. Och mädan det är sielffwa
rättwijsan lijkmätigt at Actor bör bewijsa hwarutinnan Rees sig
förgripit haffwer, bör altså saken lagligen proceteras och
uthföras." (1634 3/10).

Vad jag förstår av inläggen, så måste det vara samma släkt. Så finns det några av er som har flera uppgifter om släkten Melot är jag tacksam om ni delger mig dem.

M V H Sonja
 

Sonja Rudström
Postat den Onsdagen den 19 Juni, 2002 - 16:48:   

Hej igen!

Ett tillägg till föregående inlägg. Jag glömde uppge min källa, som är Vincent Eldfors. Han har varit till stor hjälp i min släktforskning.

M V H Sonja
 

Eva-Lotta
Postat den Måndagen den 21 November, 2005 - 17:01:   

Hej!

Jag har också Melot i mina anor. Antonius Melot ska vara begravd i Hällestad kyrka "brevid sin stol". Antonius dotter Margareta, född omkring 1620 i Hällestad är min koppling till Melot:arna. Jag har till viss del fått dessa uppgifter genom Arvid Johansson som skrivit boken om Stjärnorp.
 

Stefan Palm
Oregistrerad gäst
Postat den Onsdagen den 05 Augusti, 2009 - 19:40:   

Hej alla ättlingar till Henrik Melot!

Har idag på Riksarkivet gjort följande fynd. I Riksregistraturet vol 106 20 juni 1608 och 23 juli 1608 samma volym sid 317. 2 Kungliga brev, ett ställt till Fogden Hans Larsson i Säter och det andra till Molot själv.

Kort sammanfattning: Kronan har sänt upp Kedjesmeden Henrik Melot till Säter för att han skall smida en järnkedja som skall användas i Sala Silvergruva. Melot skall få så mycket järn han behöver, han skall också få tillgång till mat och öl. Dessutom framgår att han "thenne Fransos" ej kan tala svenska, utan har en tolk från Polen med sig och att han i lön tjänar 227 daler men skall då själv hålla sig med kläder, kost och näring.
 

jonas.palm
Oregistrerad gäst
Postat den Onsdagen den 05 Augusti, 2009 - 23:00:   

Gratulerar till Fyndet!
Denna typ av information är alltid lika intressant, närmast oavsett släkt.
Mvh
Jonas Palm
(trol ej Melot-ättling, men Robert, Paillardel och Drougge)

Skriv Ditt Meddelande Här
Posta:
Användarnamn: Meddelande Information:
Detta är en privat meddelande area. Endast registrerade användare och listskötare kan posta meddelanden här.
Lösenord:
Alternativ: Aktivera HTML kod i meddelanden
Automatisk aktivering av URL-strängar i meddelanden
Åtgärd: