SVÄ - Uppdatera adressuppgifter

Vi tar emot adressändringar, uppgift om e-mail, hemsida och andra uppdateringar till medlemsregistret genom att du som medlem fyller i formuläret nedan. OBS! Mycket viktigt att du informerar oss om förändrad adress så du inte missar utskickade tidningar och annan information! Viktigt också att du som har e-mail och/eller hemsida informerar oss så att vi kan hålla informationen "up-to-date". Använd gärna de släktnummer som förekommer i vår medlemsmatrikel. Om du inte har den till hands, så kan du titta i släktnummerförteckningen som visar dessa. I de fall en medlem refererar till ett släktnamn som f.n. inte är representerat i listan, lägger vi in klartext till vidare.
Om du inte redan är medlem, så kan du snabbt åtgärda det! Läs mera under Hur blir man medlem

Uppdat-orsak?
Namn:
Födelsedatum: Yrke/titel:
Namn, fm:
Födelsedatum, fm: Yrke, fm:
Adress:
Postnr: Ort:
Telefon: Land:
Vallonsläkter?
e-mail adress?
Hemsida/www?
Övriga kommentarer?

Titta i släktnummerförteckningen


|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |SVÄ Forum |Länkar & tips| |Uppdatera