SVÄ Produktöversikt
Här kan du se en samlad lista över de olika produkter vi inom SVÄ säljer på egen hand eller refererar till i form av samarbeten. Klicka på den produkt du är intresserad av (kolumnen Produkt), så kommer du till fylligare information.
Kategori Produkt Kort beskrivning Författare
USB Vallon 5 Vallon 5 - - antavlor för c:a 120 vallonsläkter Sällskapet Vallonättlingar
DVD / USB Vallonskivan 4 Vallonskivan 4 - antavlor för nära 120 vallonsläkter Sällskapet Vallonättlingar
DVD Vallonkontrakt DVD-skivan innehåller skannade anställningskontrakt, brev och kvittenser ur det s k Leufstaarkivet i Riksarkivet. Sällskapet Vallonättlingar
DVD-film Vallonfilmen Vallonerna i järnets tid, film om vallonernas historia på DVD Sveriges TV och Arbetets museum
Vallongenealogi Nordisk Vallongenealogi 1 Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 del I Allard-Guillaume Kjell Lindblom
Vallongenealogi Nordisk Vallongenealogi 2 Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 del II de Hameaux-Vincent Rafflier Kjell Lindblom
Historik Vallonska rötter Nyutkommen (oktober 2016), heltäckande bok om valloninvandringen, historisk bakgrund, teknik, miljöer, släktforskning. Sällskapet Vallonättlingar
Historik Från dalgångarna kring Meuse till Östersjöns stränder Skildrar vallonernas migration under tidigt 1600-tal ur de berörda hemorternas historiska perspektiv. Historieläraren Matthieu Similon
Historik Järn och eld Bakgrund till vallonernas migration till Sverige under första halvan av 1600-talet beskriven ur vallonskt perspektiv. Professor Luc Courtois och historiker Caroline Sappia
Historik De Geers boksamling i Finspong Ny skrift som beskriver familjen De Geers omfattande bibliotek i Finspong. Sällskapet Vallonättlingar
Historik Valloner inte bara järn. Frumerie i Öregrund. Bakgrund till vallonernas migration till Sverige under första halvan av 1600-talet beskriven ur vallonskt perspektiv. Björn Hagelin
Släktutredning Vallonsläkten Bossard Släkten Bossard inkl släkten Bössa Jan Olsson
Släktutredning Vallonsläkten Bovin Två hundra år med vallonsläkten Bovin. SLUTSÅLD. Kjell Lindblom
Släktutredning Släkten de Besche Innehåller Erland de Flon's samlade uppgifter om Gilius Wilhelmsson de Besche och hans ättlingar. Erland de Flon
Släktutredning Brukspatron Gilius de Flons ättlingar Samlade uppgifter om brukspatron Gilius de Flons ättlingar Erland de Flon
Släktutredning Henrik de Trys ättlingar Innehåller Erlands de Flon's samlade uppgifter om Henrik de Trys ättlingar. Erland de Flon
Släktutredning 200 år med släkten Gilljam / Guillaume Släktutredning, 200 år med släkten Gilljam (Guillaume) Kjell Lindblom, Jan Olsson, Stig Geber
Släktutredning Vallonsläkten Hübinet Släktkrönika om släkten Hubinet. SLUTSÅLD. Jan Olsson m.fl.
Släktutredning Vallonsläkten Martinell Sammanställning över släkten Martinell  
Släktutredning Två hundra år med vallonsläkten Sporrong Släktutreding 1625 till omkring 1850. SLUTSÅLD. Kjell Lindblom
Släktutredning Vallonsläkten Tillman Ättlingar till Nicolas Tillman fram till omkring 1890 Jan Olsson
Historik Arbetarfamiljer vid de De Geersa bruken i Norduppland Avskrifter av två arbetarlängder från Riksarkivet. Jan Olsson
Historik Arbetskraftsvandring bland vallonsläkter i Östergötland under 1600 - 1700 -talen Beskrivning av Östergötlands bergslag och vallonsläkter som funnits vid de olika bruken. SLUTSÅLD Lennart Danielsson, Yvonne Hägg, m.fl.
Roman Livet på ett vallonbruk Översikt över livet på ett vallonbruk och en smeddotters dagliga liv. Christina Åkermark

|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |Forum |Bruks-wiki |Länkar & tips| |Uppdatera